T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020 Yatırım Planı

Güncelleme Tarihi: 09/03/2020


2020 Yılı Yatırım Programı ve DetaylarıAşağıda 2020 Yılı Yatırım Programı ve bu programa göre uyulması gereken karar ve esasların linkleri gösterilmektedir.

Başlık

Link

1Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı web sitesinde Plan ve Programlar-Programlar-Kamu Yatırım Programları-2020 Yılı Yatırım Programı
(sayfa 237-245)http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/2020_Yatirim_Programi.pdf

2


12 Şubat 2020 tarihli ve 31037 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın Eki
(sayfa 239-245)https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200212M1-1.pdf