Şartnameler
22 Aralık 2017

Özel Teknik Şartname

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağlı Yapıların Değerlendirilmesi Ve Güçlendirilmesi Özel Teknik Şartnamesi
MADDE 1.    KONU

Bu Özel Teknik Şartname, ………………………………… Bağlı Yapıların Deprem Tehlikesi Dikkate Alınarak İncelenmesi, Gerekenleri İçin Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşinde Uyulması Gerekli Asgari Koşulları İçermektedir.

 

1.1.      KAPSAM

Tüm İnceleme Ve Analizler 06 Mart 2007’de Resmi Gazetede Yayınlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” İlkelerine Uyularak Yerine Getirilecektir. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Gerek Malzeme Gerekse İşçilik Bakımından Türk Standartlarına Ve Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi Kurallarına Uygun Olacaktır. İdare Proje Müellifini Depreme Karşı Güçlendirme Projesini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kriterlerine Göre  Hazırlanmasında Sorumlu Kılmaktadır.

 

1.2.        TANIM:

Bu Şartnamede “…………………………………………………………………….”  "İDARE", Bu Hizmetler İçin İdare İle Sözleşmeyi İmzalayacak Olan Firma İse  “YÜKLENİCİ ” Olarak Adlandırılmıştır. Bahse Konu Yapının Bulunduğu İlin Sınırları İçerisindeki Devlet Üniversitesi “ÜNİVERSİTE” Olarak Adlandırılmıştır.

 

1.3.        AMAÇ :

………………………………… Bağlı Tüm Yapıların Mevcut Zemin Koşullarında, Yapıların  2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY 2007)’ E Uygun Olarak Depreme Dayanıklılık Analizi Ve Güçlendirme Amaçlı Zemin İncelenmesi (Birinci Kısım), Gerekirse Zemin Islahı Ve/Veya Temel Ve Üst Yapı Taşıyıcı Sisteminde Takviye (Güçlendirme) İçin Gerekli Tahkiklerin Yapılması Ve  Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projelerinin İhaleye Esas Metraj Ve Keşiflerin Hazırlanması İşleri ayrıca; Güçlendirme Gerekmesi Veya Gerekmemesi halinde İdarenin Talep ve İstekleri Doğrultusunda, Yapıya Ait Bakım-Onarım Metraj Ve Keşiflerin İhaleye Esas Olacak Şekilde Yüklenici Tarafından Hazırlanması (İkinci Kısım) Ve Orijinal + DVD/CD + Disket İşlerinin Hazırlanması (Üçüncü Kısım)  İçermektedir.