Örnek Dökümanlar
07 Şubat 2018

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet Ekleri

Harcama Pusulası, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Yapım İşleri Hakediş Raporu, Dizi Pusulası, Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları, Metraj İcmali, Fiyat Farkı Hesap Tablosu, Fiyat Farkı Formülü

Örnek Dokümanlar


Önemli Linkler


 1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

 2- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu

 3- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

 4- Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
 
 5- Kamu İhale Genel Tebliği

 6- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 7- 3194 Sayılı İmar Kanunu

 8- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 9- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

10-5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun

11-Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği

12-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

13-Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

14- Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi’ne Dair Başbakanlık Genelgesi

15- Yüksek Fen Kurulu Kararları

16- Sayıştay Kararları

17- Danıştay Kararları

18- Yargıtay Kararları