Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyon
31 Aralık 2020


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Misyonumuz; Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin çok daha modern koşullarda sunulmasına imkan sağlayacak yeni sağlık tesislerinin; yapımını, yenilenmesini verimli bir şekilde planlayıp, bu kapsamda üstlenilen görevleri hızlı, dürüst, adil ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirmek.

       
Vizyonumuz; Bakanlığımız tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak, ülkemizin gereksinim duyduğu uluslararası standartlarda sağlık tesislerinin yapımı ve yenilenmesi konusunda yüklendiği sorumlulukları başarı ile yerine getirmek, ihtiyaç duyulan ileri teknoloji ürünü tıbbi cihaz üretimine ve teknolojilerinin geliştirilmesine imkan verecek yatırım modellleri geliştirmektir