overlay

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet Ekleri


Harcama Pusulası, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Yapım İşleri Hakediş Raporu, Dizi Pusulası, Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları, Metraj İcmali, Fiyat Farkı Hesap Tablosu, Fiyat Farkı Formülüİndirilebilir Belgeler
Merkezi Yönetim Har Belg Yönet Ekleri.xlsx