Dursun Duyar
29 Eylül 2022Dursun DUYAR
Genel Müdür Yardımcısı


BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI

1- İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı - Muzaffer GELERİ

2- Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı - Züfer ARSLAN