overlay

Genel Müdürlük Özel Büro

ÖZEL BÜRONUN GÖREVLERİ

Genel Müdürlük Makamı ile Daire Başkanlıklar ve Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

Sekretarya hizmetini yürütmek,

Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.   

      
                                                 ÖZEL KALEM


Adı ve Soyadı                                                      Görevi                                   Tel

Enes Furkan ŞİMŞEK                                       Özel Kalem                          585 64 07

Ayşe Gizem UYUMAZ                                       Özel Kalem                          585 64 07  


Fatih ELDEMİR                                                   Sekreter                               585 64 06