Genel Müdürlük Özel Büro
05 Kasım 2021

ÖZEL BÜRONUN GÖREVLERİ

Genel Müdürlük Makamı ile Daire Başkanlıklar ve Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

Sekretarya hizmetini yürütmek,

Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.   

      

Görevi                                   Tel

Özel Kalem                        585 64 07

Sekreter                             585 64 06