Taşıt Görevlendirme Genelgesi
28 Mart 2023


Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapmakta olup Ankara dışında görev ifa etmek üzere görevlendirilen personelden;

a- Bakanlık ve Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu personeline il sağlık müdürlüklerince,

b- Türkiye halk sağlığı kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeline kendi kurumlarının taşra teşkilatınca,...

İndirilebilir Belgeler

Taşıtt Görevlendirme Genelgesi için tıklayınız.