17 İlde 34 Adet 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapılacak
30 Aralık 2020

        Sağlık Bakanlığı, ulusal düzeyde acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliğini yükseltmek üzere Türkiye genelinde  112 Acil Sağlık İstasyonları’nın sayısını artırıyor.  Toplam 17 ilde 34 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu hafif çelik konstrüskiyon yapılar olarak, bölge iklim şartları gözetilerek 60 gün içinde inşa edilecek. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Ekibine lojistik destek sağlayan 112 Acil Sağlık İstasyonları’nda yeni projeleri hayata geçiriyor. Projelendirme çalışması sona erdikten sonra, ihale süreçleri tamamlanan 34 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu için sözleşme imzalandı. İstasyonlar Sağlık Bakanlığı’na tahsisli arsalara yapılabileceği gibi, 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında, 10 bin metrekare büyüklük üzerindeki parklarda, açık alanları dahil taban alanları toplamı alanın yüzde 3’ünü geçmemek üzere inşa edilebilecek. Mevcut istasyonların sayısı artarak, olaylara müdahale noktasında zamanla yarışan sağlık ekipleri çok daha hızlı olay yerine giderek, müdahalede bulunabilecek. Ankara’dan Rize’ye, Hatay’dan Manisa’ya uzanan farklı kentlerde tam 34 adet yeni tip 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılarak, hizmete girecek. Böylece, afet, kaza gibi benzeri olağandışı durumlarda tam donanımlı ekip ve ekipmanlarla olay yerine ulaşan, müdahalede bulunarak etkin sağlık hizmeti sunan, 7/24 görev yapan acil sağlık ekiplerinin görev yaptığı istasyonların sayısı artmış olacak. 112 komuta merkezinden gelen ihbarla en yakın istasyondaki sağlık personeli ambulansla birlikte olay yerine çok daha hızlı ulaşabilecek.

Bölge Şartlarına Göre Projelendirildi

Sağlık personeliyle birlikte bir ambulans 7/24 esasına göre acil sağlık istasyonlarında görev alacak. 112 Acil Sağlık İstasyonları hizmet verecekleri kentin koşullarına göre projelendirildi. 3 farklı renk olarak yapılması standartlaştırılan istasyonların  bölge iklim şartları gözetilerek, ısıtma, soğutma sistemleri planlandı. Konuyla ilgili açıklama Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 22 Aralık 2020 tarihli 00131194015 barkod numaralı yazıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir.

  • 6ac29565-a877-4225-aa5c-dedc4bd93606 (1).jpg
  • b456c83a-4b34-48e8-b17a-4bbb69903263.jpg
  • fb819ad8-36f3-4fc8-812e-8eab4a6f1430.jpg
  • 85436b93-e26b-48c2-8968-0afe138149df.jpg
  • f9545ea6-36a2-4a13-9d9d-3657c11b00ea.jpg
  • 413a58c7-072d-4715-8eae-275cff448ff6.jpg